برگزاری همایش هفته ی جهانی آلرژی

1403/04/03

تکاژه در همایش هفته ی جهانی آلرژی که به مدت دوروز 30 و 31 خرداد در هتل قلب تهران برگزار گردید حضور داشت

همایش هفته جهانی آلرژی در هتل قلب تهران و به مدت دوروز در تاریخ 30 و 31 خردادماه 1403 برگزار شد. این کنگره با هدف پرداختن به بیماری های شایع آلرژی از جمله آسم، رینیت آلرژیک، بیماری های پوستی آلرژیک، آلرژی دارویی، آلرژی غذایی، و نقایص ایمنی اولیه و مقالاتی در این زمینه ها ارائه شد

پزشکان برتر و اساتید برجسته در این کنگره جدیدترین یافته ها در زمینه تشخیص، درمان و پیشگیری در بیماری های آلرژی و نقایص ایمنی را بیان کردند و فرهیختگان زیادی در این بحث ها شرکت و راه حل هایی ارائه کردند