بیست و سومین کنگره سالیانه بیماری های مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان

1402/02/22

شرکت تکاژه در بیست و سومین کنگره سالیانه بیماری های مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان در تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت ماه در بیمارستان شهید صدوقی حضور داشت.

تکاژه در بیست و سومین کنگره سالیانه بیماری های مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان در تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت ماه در بیمارستان شهید صدوقی یزد حضور داشت.در این همایش محورهای اصلی کنگره مبنی بر تکامل و اختلالات تکاملی،اپی لپسی و اختلالات حرکتی ،مباحث نوروژنتیک و نورومتابولیک،اختلالات خواب و اعصاب کودکان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.