بیست و هفتمین همایش روز جهانی آسم

1403/02/19

شرکت تدبیرکالای جم در بیست و هفتمین همایش روز جهانی آسم در تاریخ 18 اردیبهشت ماه در بیمارستان میلاد سالن غرضی حضور داشت.

شرکت تکاژه در بیست و هفتمین همایش روز جهانی آسم  در تاریخ  18 اردیبهشت ماه در بیمارستان میلاد سالن غرضی حضور داشت. شعار راهبردی روز جهانی آسم در سال ۲۰۲۴ است. در واقع بدون صرف وقت پزشکان و آموزش و یادگیری بیماران برای کسب مهارت‌های خودمراقبتی و مشارکت آنان در امور تشخیص، پیشگیری و درمان آسم، مشکلات و پیامدهای این بیماری قابل کنترل نخواهد بود