بیستمین کنگره سالانه صرع ایران

1402/08/06

تکاژه در بیستمین کنگره صرع ایران در تاریخ 3 الی5 آبان ماه 1402 در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی حضور داشت.

تکاژه در بیستمین کنگره صرع ایران با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی در تاریخ 3 الی5 آبان ماه 1402 در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی حضور داشت.  از اهداف مهم کنگره صرع در سال جاری، دستیابی به آخرین اطلاعات روز بود.