دومین همایش جامع گوارش و کبد و نهمین همایش بین المللی هپاتیت ایران

1402/06/24

تکاژه در دومین همایش جامع گوارش و کبد و نهمین همایش بین المللی هپاتیت ایران حضور داشت.

تکاژه در دومین همایش جامع گوارش و کبد و نهمین همایش بین المللی هپاتیت ایران حضور داشت.   این همایش با هدف بحث و تبادل نظر در مورد جدیدترین دستاوردها، روش ها و درمان بیماری ها مرتبط با حضور اساتید برجسته و فعال در این حوزه(داخلی و بین المللی) ، در تاریخ 20 لغایت 23 شهریور ماه سال‌جاری بصورت حضوری در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.