هفتمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

1402/05/21

تکاژه در هفتمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران در تاریخ18 الی 20 مرداد ماه واقع در همایش های بین المللی داشنگاه شهید بهشتی حضور داشت.

تکاژه در هفتمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران در تاریخ18 الی 20 مرداد ماه واقع در همایش های بین المللی داشنگاه شهید بهشتی حضور داشت. کنگره نارسایی قلب با هدف اطلاع از آخرين پيشرفت هاي رخ داده در زمينه پيشگيري، تشخيص و درمان نارسايي قلب در سطح جهان و معرفي پيشرفت هاي چشمگير علمي ايران در زمينه هاي تخصصي پزشكي به ويژه قلب و عروق به ساير كشورهاي جهان و مراكز علمي و ايجاد ارتباط علمي بين گروه هاي تحقيقاتي و انجمن هاي ايراني و خارجي برگزار گردید.