پنجمین کنگره ملی نوروماسکولار ایران

1402/07/08

تکاژه در پنجمین کنگره ملی نوروماسکولار ایران با حضور محققان و متخصصان در تاریخ 5 الی 7 مهر ماه 1402 در هتل پردیسان مشهد حضور داشت.

تکاژه در پنجمین کنگره ملی نوروماسکولار ایران  با حضور محققان و متخصصان در تاریخ 5 الی 7 مهر ماه 1402 در هتل پردیسان مشهد  حضور داشت. محور های اصلی کنگره ، معرفي تازه هاي تشخيص ژنتيك بيماري هاي نوروماسكولار، معرفي تازه هاي درماني بيماري هاي نوروماسكولار، آشنايي با تازه هاي سلول درماني در بيماري هاي عصبي عضلاني (نوروماسكولار)، آشنايي با تازه هاي ژن درماني در بيماري هاي عصبي عضلاني (نوروماسكولار) و روش هاي پيشگيري ژنتيك در بيماري هاي نوروماسكولار برگزار گردید.