یازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل های غذایی،رژیمی و ورزشی

1402/03/25

تکاژه در یازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل های غذایی،رژیمی و ورزشی در تاریخ23 الی 25 خرداد ماه واقع در هتل المپیک حضور داشت.

تکاژه در یازدهمین همایش و نمایشگاه مکمل های غذایی،رژیمی و ورزشی در تاریخ23 الی 25 خرداد ماه واقع در هتل المپیک حضور داشت.با توجه به افزایش گرایش عموم مردم به مصرف مکمل‌های غذایی، ورزشی و رژیمی طی سال‌های گذشته، سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی به صورت سالانه همایش مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی را با حمایت سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی مرتبط برگزار می‌نماید. دوره یازدهم این رویداد با هدف تبیین نقش مکمل‌ها در سلامت جامعه، افزایش آگاهی جامعه نسبت به نحوه مصرف منطقی آن‌ها، فرهنگ‌سازی و استفاده صحیح از مکمل‌ها و طراحی زنجیره تأمین سالم برنامه‌ریزی گردیده بود.