جدول امتیاز بازآموزی وبینار وضعیت پاندمی کرونا

جدول امتیاز بازآموزی وبینار آموزشی وضعیت پاندمی کرونا با شروع فصل سرما و بروز آنفلوآنزا