نا توانایی جنسی بعد از جراحی های اوروآنکولوژی

همراه با 2 امتیاز باز آموزی

با همکاری مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی بیمارستان امام خمینی

زمان برگزاری:

پنجشنبه 25 آذر 1400

ساعت: 12:00 الی 14:00

جهت ورود و مشاهده ی وبینار وارد لینک شوید.