لایو کم خونی و علل آن در خانم ها

جهت مشاهده کامل لایو با موضوع  علل کم خونی در بانوان باحضور ارزشمند

 سرکار خانم دکتر رباباه طاهری پناه

لینک آپارات تکاژه را  کلیک فرمایید.