وبینار تکاژه با همکاری انجمن آسم و آلرژی ایران

وبینار آموزشی همراه با امتیاز بازآموزی

با محوریت: بیماری های نقص ایمنی اولیه در پاندمی COVID-19

با حضور ارزشمند

جناب آقای دکتر حمید آهنچیان

سرکار خانم دکتر سیما شکری

جناب آقای دکتر حسین اسماعیل زاده

 جهت مشاهده کامل این وبینار اینجا را کلیک بفرمائید.