وبینار کرونا و بیمارهای نورولوژیک

جهت مشاهده کامل وبینار با موضوع کرونا و بیماری های مهم نورولوژیک با حضور ارزشمند

 جناب آقای دکتر سید حسین آقا میری

دکتر بهنام صفرپور

و دکتر مهران غفاری

لینک آپارات تکاژه را  کلیک فرمایید.