وبینار تنظیم متابولیسم آهن

همراه با امتیاز بازآموزی

زمان برگزاری

4 شهریور 1400

ساعت: 19:00 الی 22:00

با سخنرانی ارزشمند:

جناب آقای دکتر ابوالقاسمی

جناب آقای دکتر باهوش

جناب آقای دکتر اقبالی

جناب آقای دکتر عبدالکریمی

سرکار خانم دکتر علوی

سرکار خانم دکتر تسبیحی

جناب آقای دکتر فرانوش

.

جهت مشاهده وبینار وارد لینک شوید.

دریافت اسلاید های اساتید.