وبینار لانچ داروی آپیکسابان

باحضور ارزشمند 

جناب آقای دکتر بابک شریف کاشانی 

جناب آقای دکتر سعید علی پور پارسا 

جناب آقای دکتر محمدعلی اکبر زاده

جهت مشاهده کامل این وبینار اینجا کلیک بفرمائید.