وبینار آخرین به روزرسانی اختلالات خواب و مشکلات

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری

پنجشنبه 29 مهر 1400

ساعت :10:00 الی 13:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید گرانقدر:

جناب آقای دکتر داریوش سوادی اسکویی

سرکار خانم دکتر فرشته اشتری

سرکار خانم دکتر فاطمه رنجبر

جناب آقای دکتر شریفی پور

جناب آقای دکتر امیر بذر افشان

جهت ورود و مشاهده وبینار وارد لینک شوید.