وبینار طبقه بندی حملات صرع

دارای دو امتیاز بازآموزی

برای متخصصین اطفال، فوق تخصص های اعصاب کودکان و فوق تخصص های بیماری های مغز و اعصاب کودکان.

زمان برگزاری:

پنجشنبه 30 بهمن 99

ساعت 11:00 الی 13:00

جهت مشاهده وبینار وارد لینک شوید.

اسلاید های اساتید:

دکتر اینانلو

دکتر تقدیری

دکتر جوادزاده

دکتر جعفری