وبینار علمی سرطان های سیستم ادراری و تناسلی


 تکاژه با همکاری مرکز تحقیقات سرطان های دستگاه های ادراری و تناسلی بیمارستان امام خمینی وبینار آموزشی همراه با امتیاز بازآموزی در روز پنج شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه برگزار می کند

موضوع وبینار:سرطان‌های سیستم ادراری و تناسلی

کد شناسه:۱۵۶۲۱۹
کد سازمان برگزارکننده:۱۱۶۷۰
سخنرانان
جناب آقای دکتر محسن آیتی
جناب آقای دکتر محمدرضا نوروزی
جناب آقای دکتر غلامرضا پورمند
جناب آقای دکتر عرفان امینی
جناب آقای دکتر سید علی مومنی

جهت مشاهده کامل وبینار به لینک مراجعه بفرمائید.