لایو آنمی ناشی از فقر آهن در اطفال

جهت مشاهده کامل وبینار با موضوع لایو تاثیرات کرونا ویروس بر مادران باردار و نوزادان باحضور ارزشمند

 جناب آقای دکتر ناصح

لینک آپارات تکاژه را  کلیک فرمایید.