لایو آنمی ناشی از فقر آهن در اطفال

جهت مشاهده کامل لایو با موضوع  علل کم خونی در اطفال باحضور ارزشمند

 جناب آقای دکتر ناصح

لینک آپارات تکاژه را  کلیک فرمایید.