وبینار درمان های کاربردی هوچکین لمفوما

همراه با 3 امتیاز بازآموزی

زمان برگزاری:

پنجشنبه 06 آبان 1400

ساعت: 16:00 الی 18:20

با سخنرانی ارزشمند اساتید گرانقدر:

جناب آقای دکتر رحیم اصغری

جناب آقای دکتر مجتبی قدیانی

جناب آقای سید امیر شیخ الاسلامی

سرکار خانم دکتر روناک نعلینی

جناب آقای دکتر مهدی تبرایی

جهت مشاهده و ورود به وبینار وارد لینک شوید.