وبینار درمان های استنشاقی در دوران کووید 19

همراه با امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری:

پنجشنبه 28 بهمن 1400

از ساعت 10:00 الی 13:00

با سخنرانی ارزشمند

  • جناب آقای دکتر مدرسی
  • جناب آقای دکتر شیرزادی
  • سرکار خانم دکتر قاسمپور
  • جناب آقای دکتر کاظمی زاده
  • سرکار خانم دکتر اسدی
  • جناب آقای دکتر سیدی
  • جناب آقای دکتر میرلوحی

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید