وبینار مشاوره روانپزشکی بیماران مبتلا به کرونا

جهت مشاهده کامل وبینار با موضوع مشاوره روانپزشکی در بیماران مبتلا به ویروس کرونا با حضور ارزشمند

 دکتر مجید صادقی

دکتر محمد اربابی

لینک آپارات تکاژه کلیک فرمایید.