وبینار عفونت های آنوژنیتال با |HPV عفونت های آنوژنیتال با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)
 

 جمعه مورخ ۵ شهریورماه از ساعت ۱۱ الي ۱۳ .


شناسه وبینار : 168356

امتیاز بازآموزی برای متخصصین پوست : ۲ امتیاز

لینک مشاهده برنامه


با حضور اساتید گرانقدر:
آقای دکتر مسعود داوودی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم
آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر مریم نسیمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر شاهین حمزه لو
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر مهشید انصاری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران