وبینار آموزشی با امتیاز بازآموزی

تکاژه با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری وبینار آموزشی همراه با امتیاز بازآموزی در روز پنج شنبه مورخ 12 تیرماه برگزار می کند:
موضوع:وضعیت پاندومی کرونا با شروع فصل سرما و بروز آنفلوآنزا
سخنرانان:
دکتر مسعود مردانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
فلوشیپ عفونت در نقص ایمنی و پیوند
موضوع سخنرانی:تفاوت کرونا و آنفلوآنزا
دکتر شروین شکوهی:
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
فلوشیپ عفونت در نقص ایمنی و پیوند
موضوع سخنرانی:پیشگیری و درمان آنفلونزا تا چه میزان بر کرونا تاثیر دارد؟
دکتر پیام طبرسی:
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
فلوشیپ عفونت در نقص ایمنی و پیوند
موضوع سخنرانی:اپیدمیولوژی کرونا و آنفلوآنزا
دکتر فرشید رضایی:
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
موضوع سخنرانی:وضعیت آنفلوآنزا در سال های اخیر در ایران

 

جهت مشاهده کامل وبینار

لینک آپارات تکاژه را  کلیک فرمایید