وبینارکنترل عوارض ناشی از درمان پروستات

جهت مشاهده کامل وبینار با موضوع کنترل عوارض ناشی از درمان پروستات با حضور ارزشمند

دکتر محسن آیتی

دکتر محمدرضا نوروزی

دکتر سید علی مومنی

دکتر عرفان امینی

لینک آپارات تکاژه را کلیک فرمایید.