وبینار مروری بر تفسیر CBC


وبینار مروری بر تفسیر CBC
پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
با سخنرانی ارزشمند:
جناب آقای دکتر سعید یوسفیان
برگزار میگردد.

جهت شرکت در برنامه وارد لینک زیر شوید.