وبینار حاملگی های پر خطر 2در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰
برگزار میگردد.
.
همراه با امتیاز بازآموزی
.
با سخنرانی ارزشمند:
🔹سرکار خانم دکتر فردی آذر
🔹سرکار خانم دکتر شمسی عباسعلی زاده
🔹سرکار خانم دکتر سیمین تقوی
🔹سرکار خانم دکتر فرناز صحاف
🔹 سرکار خانم دکتر فاطمه عباسعلیزاده
🔹 جناب آقای دکتر بهروز نقیلی
.
جهت ورود به وبینار
وارد لینک شوید:

.