وبینار اختلالات اسفنکتری در ام اس

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری :

جمعه 17 دی ماه 1400

از ساعت 11:00 الی 13:00

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید.