هفتمین کنگره سلامت نوزادان

همراه با امتیاز باز آموزی

از 1 الی 3 بهمن ماه 99

جهت دریافت فایل رهنمای شرکت در وبینار و ورود به جلسه اینجا کلیک بفرمائید.