وبینار روانپزشکی اطفال

با محوریت: مروری بر درمان دارویی و تکنولوژی های نوین در درمان اختلال بیش فعالی کمبود توجه و درمان در موارد خاص  همراه با امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری

پنجشنبه 2 بهمن 99

جهت مشاهده برنامه وارید لینک شوید.

اسلاید ها

دکتر رازجویان

دکتر خادمی

دکتر عربگل

دکتر آشتیانی