وبینار پیشگیری سلامت و تداوم تغذیه با شیر مادر

تکاژه با همکاری انجمن علمی ترویج با شیر مادر ایران برگزار میکند:

با محوریت تداوم تغذیه با شیر مادر در نوزادان نارس، پس از ترخیص  NICU

با سخنرانی ارزشمند

جناب آقای دکتر سید ابوالفضل افجه

جناب آقای دکتر محمود راوری

سرکار خانم دکتر فاطمه فرهمند

برای مشاهده فیلم کامل وبینار، اینجا کلیک بفرمائید..

جهت دریافت فایل های استفاده شده در وبینار به لینک های زیر مراجعه بفرمایید.

دکتر افجه

دکتر راوری

دکتر فرهمند