وبینارمدیریت تشخیص و درمان کوید 19

 جهت مشاهده کامل وبینار با موضوع مدیریت تشخیص و درمان کوید 19 با حضور ارزشمند

 دکتر محسن آیتی

دکتر محمدرضا نوروزی

دکتر سید علی مومنی

دکتر عرفان امینی

لینک آپارات تکاژه را کلیک فرمایید.