وبینار نخصصی هپاتیت B

وبینار تخصصی هپاتیت B

زمان برگزاری:

22 دی 1400

از ساعت 09:00 الی 11:00

 

با سخنرانی ارزشمند اساتید ارجمند:

  1. آقای دکتر فیبرز منصور قناعی
  2. آقای دکتر کیوان امینیان
  3. خانم دکتر صبا فخیه اصل
  4. آقای دکتر کوروش مجتهدی
  5. آقای دکتر مسعود بقایی

 جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید