وبینار تازه های تشخیص و درمان نارسایی قلب

جمعه 5 آذر ماه 1400

ساعت برگزاری:

11:00 الی 14:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید ارجمند

سرکار خانم دکتر مریم چناقلو

جناب آقای دکتر کامران محمدی

جناب آقای دکتر رامین فوغی اصل

جناب آقای دکتر بابک کاظمی اربط

جناب آقای دکتر محمدرضا تابان

سرکار خانم دکتر مهرنوش طوفان تبریزی

جناب آقای دکتر طاهر انتظاری ملکی

جناب آقای دکتر رضا پرویزی

گردانندگان محترم:

جناب آقای دکتر ناصر اصلان آبادی

جاب آقای دکتر جهانبخش صمدی خواه

جهت مشاهده و ورود به وبینار وارد لینک شوید