وبینار تازه های درمان در اختلال بیش فعالی

وبینار تازه های درمان در اختلال بیش فعالی
.
دارای 3 امتیاز باز آموزی به شماره شناسه 166263
.
با سخنرانی ارزشمند اساتید برجسته:
- سرکار خانم دکتر خوشابی
- جناب آقای دکتر امیری
- سرکار خانم دکتر پاکدل
- سرکار خانم دکتر دودانگی
- جناب آقای دکتر موسوی
.
جهت شرکت در وبینار وارد لینک شوید: