وبینار مروری بر آخرین راهنماهای بالینی مغز و اعصاب

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

زمان برگزاری

08 بهمن 1400

از ساعت 11:00 الی 14:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید گرانقدر:

آقای دکتر رحیمی جابری

آقای دکتر پترام فر

خانم دکتر اشجع زاده

خانم دکتر ناظری

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید