وبینار تازه های درمانی بیماری های ویروسی

همراه با امتیاز بازآموزی

زمان برگزاری:

پنجشنبه 6 آبان 1400

ساعت 11:00 الی 13:00

با سخنرانی ارزشمند اساتید گرانقدر:

جناب آقای دکتر سید موید علویان

جناب آقای دکتر مسعود مردانی

سرکار خانم دکتر شهناز سالی

سرکار خانم دکتر فهیمه عبداللهی مجد

جهت مشاهده و ورود به وبینار وارد لینک شوید.