وبینار بیماری کوید 19 در نوزادان

 جهت مشاهده کامل وبینار با موضوع بیماری کوید 19 در نوزادان با حضور ارزشمند

 دکتر سید ابوالفضل افجه

دکتر پریسا محققی

دکتر محمد حیدرزاده

لینک آپارات تکاژه را کلیک فرمایید.