وبینار مکمل ها در کودکان مبتلا به بیماری های کلیوی

همراه با امتیاز باز آموزی

پنجشنبه 18 آذر 1400

ساعت برگزاری:

09:00 الی 12:00

جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید.