وبینار اختلال گفتار

وبینار اختلال گفتار
.
دارای امتیاز بازآموزی با شماره شناسه ۱۶۶۷۷۳
.
زمان برگزاری:
🔸پنجشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰
ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
.
با سخنرانی ارزشمند اساتید برجسته:
🔹خانم دکتر ده بزرگی
🔹 خانم دکتر جلالی پور
🔹خانم دکتر جعفری
🔹آقای دکتر اوریادی زنجانی
🔹خانم دکتر ابراهیمیان
🔹 خانم دکتر وهاب
.
جهت ورود به وبینار وارد لینک شوید: