وبینار روش های نوین تشخیص و درمان اختلالات جنسی

پنجشنبه 10 تیر ماه 1400

از ساعت 13:45 الی 16:45

همراه با 3 امتیاز باز آموزی

با سخنرانی اساتید برجسته:

جناب آقای دکتر علیرضا تدین

جناب آقای دکتر سعید شاکری

جناب آقای دکترمهدی حسینی

جناب آقای دکتر مهدی عبدولی

جناب آقای دکتر علی اصلاحی

جناب آقای عبدالرضا حق پناه

جناب آقای دکتر رضا محمدیان

جهت ورود به وبینار اینجا کلیک بفرمائید.