آهن خوراکی سوکروزومیال

برند انگلیسی
Sideral Gocce
برند فارسی
سیـدرال گوچه
نام ژنریک انگلیسی
Sucrosomial Iron
نام ژنریک فارسی
آهن خوراکی سوکروزومیال
شرکت
Pharmanutra
کشور
Italy
Pharmanutra
اولین و تنهاترین قطره آهن (سوکرزومیال)با جذب بالا
1 عددی
مورد استفاده در کمبود یا افزایش نیاز به آهن در نوزادان زودرس و نیز شیر خواران
2-1 قطره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز
عدم تغییر رنگ مخاط دندان ها و مدفوع،طعم مطبوع،بدون عارضه گوارشی
مصرف هم زمان دیمرکاپرول با املاح آهن سمیت کلیوی آن ها را افزایش می دهد املاح آهن می توانند سطح سرمی انتاکاپون را کاهش دهند و باید بین مصرف آن ها حداقل دو ساعت فاصله باشد
در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد، دور از نور مستقیم خورشید و حرارت نگهداری شود.
خصوصیات و مکانیسم عمل: آهن موجود در غشای فسفولیپیدی (سوکروزومیال) دارای فراهمی زیستی بیشتر و عوارض جانبی کمتر نسبت به فرمولاسیون های معمولی آهن بوده و منجر به جبران کمبود آهن در آنمی فقر آهن یا افزایش نیاز به آهن به ویژه در نوزادان زودرس می شود