بلس (Bles)

بلس (سورفاکتانت ریوی گاوی) از دسته ی داروهای نوزادان است که در درمان سندرم زجر تنفسی استفاده می‌شود.

  •  بلس (Bles)
  •  سورفاکتانت ریوی گاوی (Bovine lipid extract surfactant)
  •  ویال حاوی سوسپانسیون جهت پوش کردن (Instillation) داخل تراشه
  •  135 میلی گرم در 5 میلی لیتر
  •  1 عددی
  •  سورفاکتانت ریوی
  •  BLES Biochemicals کانادا
اطلاعات محصول

موارد مصرف:

درمان سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان


آماده سازی برای تجویز وریدی

دارو قبل از تجویز باید به یکی از روشهای زیر گرم شود:

روش گرم کردن در دست: ویال های یخچالی 5 دقیقه و برای ویال های فریز شده 10 تا 15 دقیقه

روش گرم کردن در دمای اتاق: ویال های یخچالی 20 دقیقه و برای ویال های فریز شده 60 دقیقه 

روش گرم کردن در حمام آب گرم 37 درجه: ویال های یخچالی 2 دقیقه و برای ویال های فریز شده 5 دقیقه

پیش از استفاده باید محتویات ویال کاملا یکنواخت باشد.

شیوه مصرف به صورت پوش کردن محصول داخل تراشه بصورت یکباره یا در سه قسمت مساوی در وضعیت خوابیده به پشت (سوپاین) یا به پهلوی چپ یا راست و با رعایت جزئیات آن است.


ميزان مصرف: 

مصرف این محصول باید با تجویز و تحت نظر پزشک انجام شود. میزان و نحوه مصرف این محصول باید مطابق دستور پزشک باشد.


موارد منع مصرف:

خونریزی فعال ریوی


شرایط نگهداری:

نگهداری در دمای کمتر از (10-) درجه سانتی گراد (داخل فریزر): فراورده در این دما تا 36 ماه پایدار است.

نگهداری در دمای 8-2 درجه سانتی گراد (داخل یخچال): فراورده در این دما تا 10 ماه پایدار است.