نهمین کنگره سلامت نوزادان ایران

1402/08/27

تکاژه در نهمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان، 24 الی 26 آبان 1402 در سالن همایش های رازی توسط انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران و انجمن پزشكان نوزادان ايران و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران برگزار گردید حضور داشت.

تکاژه در نهمین کنگره سلامت نوزادان ایران همراه با کنگره پرستاری سلامت نوزادان، 24 الی 26 آبان 1402 در سالن همایش های رازی توسط انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران و انجمن پزشكان نوزادان ايران و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران برگزار گردید حضور داشت. در این کنفرانس بیشتر در موضوعات نوزاد نارس ونوزاد ومراقبت آغوشی وبخش مراقبت ویژه نوزادان ونوزادان نارس وبخش مراقبت های ویژه نوزادان وNICU بخش مراقبت های ویژه وماساژ ومراقبت پرستاری وسندرم محرومیت داروهای اعتیاد آور بوده است.